La Jove Cambra Internacional 

La Jove Cambra és una associació no governamental on joves de tot el món aprenem a assumir responsabilitats i a desenvolupar habilitats directives mitjançant el treball en projectes per la nostra comunitat. Formant part de la Federació Mundial de Joves Liders i Emprenedors amb presencia a mes de 120 països. Es busca una formació directiva treballant per la comunitat.

Web oficial: http://www.jci.cc/

Perfil dels membres: Jove Cambra és una associació de gent jove, entenent per jove a persones entre 18 i 40 anys.

Tipus d’associació: Jove Cambra és una associació sense ànim de lucre, apartidista i aconfessional.

Àmbit d’actuació: Jove Cambra és una associació en la que diferenciem 3 nivells d’actuació: local, la nostra ciutat, nacional, Catalunya, i internacional, a més de 123 països i als 5 continents.

Objectiu: Jove Cambra és un instrument posat a l’abast de la capacitat i iniciativa dels seus membres per tal de potenciar les habilitats directives, l’assumpció de responsabilitats, el compromís social i l’esperit emprenedor dels mateixos mitjançant el desenvolupament de projectes per la comunitat/ciutat/societat.

Activitats: L’activitat de la Jove Cambra es recolza en el principi de l’aprenentatge pràctic. Els programes que s’organitzen constitueixen la realitat operativa de l’entitat. Sorgeixen de la pròpia iniciativa de cada membre i són l’instrument per assolir l’objectiu de l’associació. Formació a través de l’acció…… l’acció en benefici de la comunitat.