JCI Catalunya

Membres al món

Membres a Catalunya

Organitzacions locals

Organitzacions nacionals

Junta 2016

Magí Senserrich

Magí Senserrich

President JCI Catalunya

Pep Morera

Pep Morera

Assessor Legal

Miriam València

Miriam València

Vicepresidenta d'Oportunitats professionals

Xavier Bielsa

Xavier Bielsa

Vicepresident Executiu

Dani Rubio

Dani Rubio

Vicepresident

Joan Marchan

Joan Marchan

Tresorer

Carles Lombarte

Carles Lombarte

Past-President

Xavier Bielsa

Xavier Bielsa

Vicepresident de Projectes

Marc Rué

Marc Rué

Director TIC

Ariadna Pinyol

Ariadna Pinyol

Secretaria General

Toni Beltran

Toni Beltran

Vicepresident Internacional

Helios Rubio

Helios Rubio

Vicepresident de Formació