Jove Cambra Internacional (JCI) és una associació mundial, no governamental i sense ànim de lucre que treballa per millorar el món. Com joves membres, aprenem a assumir responsabilitats i a desenvolupar habilitats directives mitjançant el treball en projectes per les nostres comunitats.

La JCI té més de 100 anys d’història i ara compta amb més de 200,000 membres organitzats en més de 5000 organitzacions locals en 127 països. Aquí es pot aprendre més sobre JCI al nivell internacional, català o terrassenc.